logotop

Izveidosim, attīstīsim un uzturēsim darba kārtībā jūsu uzņēmuma informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju infrastruktūru. Veicam nepārtrauktu sistēmu darbības uzraudzību (monitoringu) un proaktīvu problēmu novēršanu. Veiksim un organizēsim tehnikas remontu un apkopes. Pārstāvēsim jūsu uzņēmuma intereses sadarbībā ar partneriem un iestādēm visos IT saistītājos jautājumos.

 

Ja jums jau ir savs speciālists, varam nodrošināt jūsu IT speciālista, sistēmu administratora aizvietošanu atvaļinājuma laikā.

 

Īss Nordic Technologies kompetences pārskats:

 

Darbstacijas

Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Linux | Microsoft Office | Open Office | Libre Office | etc

 

Serveri:

Microsoft Server | Microsoft Exchange Server | Microsoft SQL Server | Linux

 

Tīkli:

HP | Cisco | Mikrotik

 

Telefonija

Asterisk | Voip - IP telefonija

Klientu atbalsta dienesta bezmaksas tālrunis 80200240

 

Jūrkalnes iela 15/25, 3.ieeja 2.stāvs Rīga LV-1046, Latvija